خط مشی کیفیت

 موسسه مطالعات منابع انسانی راهبران توسعه یکی از ارائه‌دهندگان خدمات آموزشی، اجرای پروژه‏ های مطالعات منابع انسانی و برگزاری آزمون‏های استخدامی،اقدام به طرح ریزی پیاده ‏سازی

سيستم مديريت کیفیت مبتني بر استاندارد 2008 ISO 9001: و سیستم مدیریت آموزش بر اساس استاندارد  ISO 29990:2010 نموده و براي دستيابي به  مباني اين استانداردها،اصول زیر

را مد نظر قرار داده است:

   جلب رضایت فراگیران از طریق:

 ·  بهره گیری از مدرسان توانمند

 ·  مطابقت محتواي آموزش‌های ارائه شده با نيازهاي شغلي

 ·  اثربخشي و کاربردي بودن دوره‌هاي آموزشي

 ·  بهره گیری از فضاي آموزشي مناسب

 ·  ارائه گواهينامه‌های معتبر آموزشی

  ارتقاي رضايت کارفرمايان از طريق:

 ·  پاسخگويي بهنگام

 ·  انعطاف‌پذيري در مفاد قرارداد

 ·  اجراي به موقع برنامه‌هاي آموزشي

 ·  ايجاد اطمينان و اعتماد از کيفيت خدمات آموزشي

   افزایش رضایت شغلی کارکنان از طریق:

 ·  مشارکت دادن کارکنان در تصمیم‌گیری‌های سازمانی

 ·  ایجاد بستر مناسب جهت بهبود عوامل سازمانی و محیط کار

 ·  آموزش و توانمندسازي کارکنان موسسه

   توسعه توان رقابتی و افزایش درآمدهای موسسه از طریق:

 ·  مدیریت و برنامه‌ریزی مطلوب منابع

 ·  افزایش تعداد کارفرمایان موسسه

  مديريت موسسه خود را متعهد به رعایت  اين خط مشي، الزامات قانونی و مقرراتی و بهبود مداوم اثربخشي سیستم‌های مدیریتی فوق می‌داند. بدین منظور این خط ‏مشی دردسترس تمامی کارکنان،

تامین‏ کنندگان و ذینفعان قرار گرفته و انتظار می­رود با محوریت کار گروهی و مشارکت کارکنان، تحقق اصول مذکور میسر گردد.       

 

 

 

 

سوابق کاری ما (2)