معرفی خدمات مدیریت دانش

 

راهبری و اجرای طرح‌های پیاده‌سازی و استقرار نظام مدیریت دانش

به‌منظور استقرار نظام مدیریت دانش با پایبندی به نظام‌نامه مدیریت دانش دستگاه‌های اجرایی، فازهای ذیل ، راهبری و اجرا خواهد شد:

 • ü     فاز 1: شناخت بسترهای مدیریت دانش
 • ü     فاز 2: سنجش بلوغ مدیریت دانش
 • ü     فاز 3: ایجاد ساختار مدیریت دانش
 • ü     فاز 4: شناسایی حوزه‌های دانشی (مدل‌سازی دانش)
 • ü     فاز 5: آموزش و فرهنگ‌سازی مدیریت دانش
 • ü     فاز 6: تدوین و ارائه دستورالعمل‌های پشتیبان مدیریت دانش
 • ü     فاز 7: استقرار نرم‌افزار یکپارچه مدیریت دانش
 • ü     فاز 8: راهبری کارکنان درزمینه ثبت دانش

 

ارائه‌دهنده راهکارهای خلاقانه جهت توسعه فرایندهای مدیریت دانش

 • ü     شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان در مسیر پیاده‌سازی و استقرار مدیریت دانش
 • ü     تدوین استراتژی مدیریت دانش
 • ü     تدوین نقشه راه توسعه مدیریت دانش
 • ü     راهبری سازمان در جهت اجرای عملی فرایندهای تبیین شده مدیریت دانش
 • ü     راهبری سازمان در جهت بکارگیری ابزارها و تکنیک‌های مدیریت دانش
 • ü     راهبری سازمان در جهت ایجاد شبکه مدیریت دانش

 

ارائه‌دهنده آموزش‌های عمومی در راستای توسعه فرهنگ مدیریت دانش در سازمان

در مسیر پیاده‌سازی مدیریت دانش، اگر موضوع مديريت دانش به عنوان يك مطالبه در  سازمان‌ها و نظام اداري فراگير نشود و مديران و کارکنان  فهم مشترك و روشني از موضوع نداشته باشند، نمي‌توان اميدوار به تحقق  و موفقیت آن بود.  به‌منظور ایجاد فرهنگ تبادل دانش و مشارکت  در فرایندهای مدیریت دانش، ارائه آموزش‌های مرتبط باید به‌طور پیوسته مورد توجه قرار گیرد. در این راستا دو ره‌های عمومی و تخصصی مدیریت دانش تدوین و ارائه خواهد شد.

 • ü     تعاریف و مفاهیم و مدل‌های مدیریت دانش
 • ü     مدیریت دانش سازمانی
 • ü     تبیین ضرورت‌های استقرار مدیریت دانش در سازمان‌ها
 • ü     شناسایی منابع دانشی و نگارش آن
 • ü     آشنایی با نرم‌افزار مدیریت دانش 

 

ارائه‌دهنده آموزش‌های تخصصی به متولیان مدیریت دانش سازمان

 • ü     چگونگی ایجاد ساختار مدیریت دانش
 • ü     چگونگی استخراج دانش از خبرگان سازمان
 • ü     آشنایی با مدیریت نرم‌افزار مدیریت دانش

 

تولید اقلام فرهنگی 

 • ü     پوستر
 • ü     استند
 • ü     مجله
 • ü     اخبار و نکته‌های دانشی برای درج در پرتال سازمان و ...

 

ارائه‌دهنده راهکارهای انگیزشی به‌منظور ترغیب کارکنان به مشارکت در فرایندهای مدیریت دانش

 • ü     برای فعالان در ساختار مدیریت دانش
 • ü     برای فعالان در نرم‌افزار مدیریت دانش

 

راهبری سازمان در جهت شناسایی حوزه‌های دانشی

یکی از اولین گام‌های سازمان‌ها در جهت پیاده‌سازی و استقرار مدیریت دانش، شناسایی حوزه‌های دانشی به‌منظور ایجاد یک طبقه‌بندی درست از دانش‌ها در سازمان است تا از این طریق بتوان اهداف مدیریت دانش را درحوزه‌های شناسایی شده، پیگیری نمود.

 

راهبری سازمان در جهت ایجاد ساختار مدیریت دانش متناسب با ساختار سازمانی آن

یکی از گام‌های آغازین استقرار مدیریت دانش در سازمان‌ها، ایجاد ساختاری برای پشتیبانی از فعالیت‌ها و فرایندهای مدیریت دانش است. اعضای این ساختار آموزش‌های لازم را برای اجرای فرایندهای مدیریت دانش پس از خروج مشاور از سازمان را در طول پروژه دریافت خواهند کرد.

لازم به ذکر است که کارکرد کمیته راهبری و اجرایی مدیریت دانش در کنار اعضای این ساختار بر طبق نظام‌نامه مدیریت دانش ، بسیار حائز اهمیت است.

راهبری سازمان در جهت شناسایی فرایندهای دانشی و مستندسازی تجارب کارکنان در این فرایندها

عدم توجه به تجارب برتر کارکنان و افزايش هزينه‌هاي ملموس و ناملموس ناشی از تکرار اشتباهات، شناسایی و مستندسازی تجارب کارکنان را به امری ضروری برای سازمان‌ها تبدیل کرده است. از این رو می‌بایست با شناسایی حوزه‌های دانشی، فرایندها، پروژه‌ها و طرح‌های  اصلی و مهم سازمان ، نسبت به به ثبت و مستندسازی تجارب کارکنان درگیر در این حوزه‌ها همت گماشت.

 

راهبری سازمان در جهت شناسایی، مستندسازی و نگهداری تجارب کارکنان در آستانه بازنشستگی

در دهه اخیر به دلیل تغییر در قوانین استخدامی  دولت که منجر به تغيير هرم سني كاركنان سازمان ها به سمت پیری شده است، سالانه کارکنان بسیاری بازنشسته می‌شوند. از این رو زمانی که سازمان ها  نيروهاي نخبه خود را از دست مي‌دهند، نگراني بابت  از دست دادن دانش سازمان افزایش می‌یابد لذا باید برای جلوگیری از شکاف دانشی، راهکارهایی را در جهت شناسایی، مستندسازی و نگهداری تجارب کارکنان در آستانه بازنشستگی ایجاد نمایند. در این راستا دستورالعمل استخراج  دانش از کارکنان در آستانه بازنشستگی به سازمان ارائه خواهد شد.

 

راهبری سازمان در جهت بکارگیری ابزارها و تکنیک‌های مدیریت دانش متناسب با فرهنگ سازمانی

 • ü     ایجاد گروه‌های خبرگی
 • ü     برگزاری جلسات پرسش و پاسخ تخصصی
 • ü     برگزاری جلسات مرور پس از عملیات
 • ü     برگزاری کارگاه‌های ثبت درس‌آموخته پروژه‌ها
 • ü     برگزاری ژرنال کلاب‌ها
 • ü     تدوین تاریخچه شفاهی و ...

یکپارچه‌سازی فرایندهای مدیریت دانش بر بستر نرم‌افزار جامع مدیریت دانش

به‌منظور استقرار متوازن مدیریت دانش در سازمان‌ها می‌بایست به سه موضوع فرایندها، کارکنان و فناوری اطلاعات در کنار اخذ حمایت مدیران ارشد، توجه نمود.

در این راستا نرم‌افزار جامع مدیریت دانش با قابلیت‌های ذیل بر روی سرور کارفرما مستقر خواهد شد:

 • ü     ثبت دانش
 • ü     ثبت مستند
 • ü     ثبت سوال
 • ü     پاسخ به سوال
 • ü     ارزیابی دانش
 • ü     جستجوی دانش
 • ü     استفاده از دانش و نظردهی
 • ü     پروفایل شخصی
 • ü     ایجاد شبکه علاقه‌مندی
 • ü     ایجاد تالارهای گفتگو و تبادل آرا و نظرات
 • ü     اخذ انواع گزارش‌ها و ...

سوابق کاری ما (2)