مدیریت برگزاری آزمون و محل آزمون:

 -      برگزاری آزمون بصورت متمرکز یا غیر متمرکز (متمرکز در تهران، منطقه ای یا مرکز استان)

 -      فراهم نمودن شرایط برگزاری آزمون در تهران و شهرستان ها از نظر موقعیت جغرافیایی، امکانات، نیروی انسانی و ....

 -      فراهم نمودن امکانات و شرایط برگزاری آزمون (صندلی، روشنایی، وسایل سرمایش و گرمایش، محل قرنطینه و ....)

 -      فراهم نمودن امکانات پذیرایی در روز آزمون (آب سرد، کیک و نوشیدنی و ...)

 -      فراهم كردن نيروي انساني جهت اجرا در روز آزمون (مراقبين، رابطين، حراست و ....) طبق شرح وظایف آنان

 -      فراهم كردن محل قرنطینه آزمون و صورتجلسات مربوطه و نحوه توزیع به رابطین

 -      كنترل ورود به جلسه و زمان های باز و بسته شدن درب های محل آزمون و نحوه کنترل و شناسایی داوطلبان

 -      توزیع و جمع آوری پاسخنامه ها و دفترچه سوالات آزمون و برنامه زمانبندی دقیق اجرای آزمون

 -      اعلام شرایط و نحوه برگزاری آزمون به داوطلبان، زمان شروع و اتمام آزمون و زمان و نحوه اطلاع رسانی از نتیجه آزمون و به آنان و نحوه خروج داوطلبان و شرایط برخورد با تخلفات آزمون

 -      کنترل و شمارش پاسخنامه ها و پلمپ کردن آنها و تحویل آن به مسئولین مربوطه تا روز بازگشایی آنها

 -      تهیه صورتجلسات آزمون و انتقال دفترچه و پاسخنامه ها به محل مورد نظر

 

 

 

 

 

 

سوابق کاری ما (2)