برگزاری آزمون های استخدامی

 استخدام و انتخاب کارکنان مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است. کارکنانی که دارای ویژگی‏ها و مهارت‏ های لازم باشند، می توانند برای سازمان کارآیی و بهره ‏وری داشته باشند. کارکنانی که

براساس شایستگی‏ ها انتخاب نشده باشند و دارای مهارت‏ ها و شایستگی ‏ها شغل مورد نظر نباشند، نمی‏ توانند عملکرد اثربخشی داشته باشند. یکی از ابزارهای اندازه‏ گیری شایستگی‏ ها آزمون‏ ها

هستند. اعتبار آزمون‏ ها و قابل اعتماد بودن آزمون‏ ها در انتخاب نیروهای شایسته بسیار مهم است.

 موسسه  راهبران توسعه نیز در همین  راستا به منظور افزایش دقت ، سرعت ، امنیت  و دسترسی آسان داوطلبان آزمون‏های استخدامی ، سامانه ثبت‏ نام الکترونیکی و فرآیند یکپارچه  اجرایی آزمون های

استخدامی را برای دستگاه‏های اجرایی، سازمان ها و شرکت های دولتی، بانک‏ ها و  بنگاه‏ های  اقتصادی طراحی نموده و آماده ارائه خدمات است. هدف از طراحي اين سيستم، مکانيزه و الکترونيکي کردن

عمليات و فرآيندهاي آزمون استخدامي  است.  واحد  آزمون موسسه مطالعات منابع انسانی راهبران توسعه در راستای خدمات رسانی در جهت برگزاری آزمون‌های  استخدامی، آماده اجرای کلیه

مراحل اطلاع رسانی، طراحی سوال، برگزاری و تصحیح نتایج آزمون به شرح ذیل می‌باشد:

 

 -         مشاوره در زمينه تهيه آگهي هاي استخدامي در چهارچوب شرايط احراز رسته‌ها و رشته‌هاي شغلي متناسب با مجوز هاي استخدامي سازمانهاي دولتي

 -         طراحي و تدوين انواع آزمونهاي شغلي عمومي و اختصاصي استاندارد متناسب با شرايط احراز رسته ‏ها و رشته هاي شغلي طرح طبقه بندي مشاغل دولتي وطرح هاي طبقه بندي مشاغل خاص

 -         طراحي انواع آزمونهاي سنجش و ارزيابي شايستگي‌هاي ورودي مورد نياز مشاغل بخشهاي غير دولتي

 -         برگزاري و اجراي آزمونهاي شغلي و استخدامي به منظور انتخاب نيروهاي اصلح و شايسته مورد نياز در يك فضاي كاملاً رقابتي و عدالت محوري

 -         تصحيح پاسخنامه‌هاي آزمون با استفاده از نرم افزار مكانيزه براساس عملكرد شركت كنندگان در آزمون به ترتيب اولويت‌ بدون دخالت عوامل انساني

 -         تحلیل نتايج آزمون استخدامي و ارايه گزارشهاي مختلف از ابعاد گوناگون‌ برحسب تقاضاي سازمانها

 -         سنجش و تعيين روايي و پايايي آزمونهاي عمومي و اختصاصي از ابعاد مختلف و تعيين ضرايب دشواري، تمييز و حدس‌پذيري سواله اي آزمون

 -         ارايه مشاوره و راهنمايي‌هاي لازم جهت انتخاب نهايي افراد بر اساس ضوابط، مقررات، آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‏ هاي جذب و استخدام در سازمان هاي دولتي

 

 

 

سوابق کاری ما (2)