سابقه اجرای دوره‌های آموزشی:

واحد آموزش موسسه مطالعات منابع انسانی راهبران توسعه، از سال 1382 فعالیت خود را با برگزاری دوره‌های مدیریتی، اداری، مالی، عمومی، بدو خدمت و فرهنگی و اجتماعی با هدف ارتقا و بروزرسانی سطح علمی کارکنان دولت آغاز نمود.

 

 

دوره‌های برگزار شده در چند سال اخیر به شرح ذیل می‌باشد:

 

 

 

سال 1395

  

رديف

نام دستگاه

 عنوان دوره

1

سازمان بهزیستی کشور

تقويت مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي در اوتيسم

2

سازمان بهزیستی کشور

مباني و اصول تعليم و تربيت

3

گمرک جمهوری اسلامی ایران

تبيين سياست هاي کلي نظام اداري

4

گمرک جمهوری اسلامی ایران

سفيران سلامت

5

گمرک جمهوری اسلامی ایران

مديريت دانش سازماني

6

گمرک جمهوری اسلامی ایران

اصول و مباني ارتباطات

7

دانشگاه علم و صنعت ايران

برنامه ريزي عملياتي در دستگاه هاي دولتي(تمرکز بر فرآيندها)

8

بنیاد شهید و امور ایثارگران (برگزاری در سراسر کشور)

توجیهی بدو خدمت

9

سازمان غذا و دارو

اقتصاد مقاومتی(2)

10

دانشگاه علم و صنعت ايران

فرآیند و فنون تصمیم گیری سازمانی

11

سازمان ملی بهره وری

توجیهی بدو خدمت

12

دانشگاه علم و صنعت ايران

بهداشت عمومی در محیط کار

13

سازمان بهزیستی کشور

معماری سازمانی و بهبود فرآیندها

14

سازمان بهزیستی کشور

اقسام شرکت ها و قواعد آنها در قانون تجارت جدید

15

سازمان بهزیستی کشور

نحوه ساماندهی خدمات بیمه ای

16

سازمان بهزیستی کشور

مدیریت استراتژیک

17

سازمان بهزیستی کشور

حسابداری تعهدی (1)

18

سازمان بهزیستی کشور

کاربرد آمار در امور اداری

19

سازمان پزشکی قانونی کشور

آداب پذیرایی و تشریفات

20

سازمان بهزیستی کشور

مدل های نوین تحول در سازمان های دولتی

21

سازمان بهزیستی کشور

فرهنگ سازی اشتغال با رویکرد اقتصاد مقاومتی

22

سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)

پدافند غیرعامل

23

سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)

بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن

24

سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)

ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد

25

سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)

انگیزش در کار

26

سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)

مدیریت موثر وقت

27

سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)

تکنیک ها و فنون بهبود سیستم ها و روش ها

28

سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)

برنامه ريزي عملياتي در دستگاه هاي دولتي(تمرکز بر فرآيندها)

29

سازمان بهزیستی کشور

کاربرد نرم افزار SPSS  در طرح های پژوهشی

30

سازمان بهزیستی کشور

ارتباط موثر در بازاریابی و ارائه خدمات

31

وزارت راه و شهرسازی

کلیات پیشگیری از وقوع جرم

32

سازمان بهزیستی کشور

کارگاه عملی و فرآیند بازرسی

33

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

توجیهی بدو خدمت

34

سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)

سازماندهی(نحوه استقرار ساختارهای سازمانی)

35

وزارت راه و شهرسازی

ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد

36

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نیازسنجی آموزشی

37

وزارت ورزش و جوانان

روش های اطفای حریق

38

سازمان خصوصی سازی

علوم رفتاری

39

سازمان بهزیستی کشور

ارزیابی شایستگی کارکنان

40

سازمان بهزیستی کشور

مسیر پیشرفت شغلی و نقش آموزش در آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق کاری ما (2)